Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës perde
perde:

pérd/e,-ja f. sh. -e(t) 1. copë pëlhure, stofi etj. që varet në dritare, mbulon diçka ose ndan një kthinë nga një tjetër; teatër. copë e tillë që varet përpara skenës; kinem. pëlhurë e bardhë mbi të cilën projektohet filmi; ekran: perde kadifeje (mëndafshi); film për perde të gjerë; u hap (u mbyll) perdja. 2. anat. cipë e hollë që vesh syrin e që pengon shikimin, lëbyr: i kanë zënë sytë perde. 3. kapak, veshje etj., që mbron a që mbyll diçka: perde ndarëse (mbrojtëse); / ndërmjetëz: perde teli. 4. shtresë tymi, mjegulle etj. që të pengon të shohësh. 5. opt. pllakë e posaçme, e vendosur në aparatet fotografike a kinematografike, ku riprodhohen figura, sinjale etj.; ekran. 6. fig. bised. turp, cipë; nder.

Në literaturë:
Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Në këtë mënyrë Niketa bashkoi nën sundimin e tij territoret pjellore rreth e rrotull Durrësit prej të cilave nxirrte fitime të mëdha. Venediku ia njohu zotërimet sundimtarit shqiptar, aq më tepër që ato formonin një perde midis Durrësit dhe posteve të përparuara osmane në Maqedoni. Nga ana tjetër, nga zotërimet e Niketës mbërrinin në Durrës produktet bujqësore e blegtorale të domosdoshme për mbijetesën e qytetit...

Të ngjashme:
perçe:

pérç/e,-jaI f. sh. -e(t) bised. 1. balluke; jele; krifë: perçja e kalit (e luanit); i ka rënë perçja mbi ballë. 2. xhufka e misrit.

perçe:

pérç/e,-jaII f. sh. -e(t) pëlhurë e zezë dhe e hollë, me të cilën gratë myslimane (në disa vende) mbulojnë fytyrën; napë e zezë.

perse:

pers,-e, -ja f. sh. -e(t) persiane.

pendë:

pénd/ë,-aI f. sh. -ë(t) 1. gyp i brirtë e i hollë në mbulesën e trupit e të krahëve të shpendëve, me push a me fije të imëta në të dyja anët; pupël: pendë pule (palloi). 2. penë. 3. fletë në trupin e peshqve, e cila shërben për të notuar. 4. fletë e një vegle; rrotë me fletë të tilla, që rrotullohet me forcën e ujit dhe vë në lëvizje gurët e mullirit. 5. si mb. shumë i lehtë: ishte pendë. 6. si ndajf. shumë (me mbiemrin “i lehtë”): pendë i lehtë.

pendë:

pénd/ë,-aII f. sh. -ë(t) 1. një çift qe etj. si kafshë pune: një pendë buaj. 2. pendore: i mbeti një pendë për të lëruar.