Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës pere
Të ngjashme:
pece:

péc/e,-ja f. sh. -e(t) copë pëlhure për të fshirë enët, orenditë etj.; / kryes. sh. copë pëlhure e butë, që e përdorin ushtarët për të mbështjellë këmbët; / rrip i gjatë prej pëlhure të rrallë për të lidhur plagën, fashë.

peqe:

péqe pj. bised. si urdhëron.

perçe:

pérç/e,-jaI f. sh. -e(t) bised. 1. balluke; jele; krifë: perçja e kalit (e luanit); i ka rënë perçja mbi ballë. 2. xhufka e misrit.

perçe:

pérç/e,-jaII f. sh. -e(t) pëlhurë e zezë dhe e hollë, me të cilën gratë myslimane (në disa vende) mbulojnë fytyrën; napë e zezë.

perde:

pérd/e,-ja f. sh. -e(t) 1. copë pëlhure, stofi etj. që varet në dritare, mbulon diçka ose ndan një kthinë nga një tjetër; teatër. copë e tillë që varet përpara skenës; kinem. pëlhurë e bardhë mbi të cilën projektohet filmi; ekran: perde kadifeje (mëndafshi); film për perde të gjerë; u hap (u mbyll) perdja. 2. anat. cipë e hollë që vesh syrin e që pengon shikimin, lëbyr: i kanë zënë sytë perde. 3. kapak, veshje etj., që mbron a që mbyll diçka: perde ndarëse (mbrojtëse); / ndërmjetëz: perde teli. 4. shtresë tymi, mjegulle etj. që të pengon të shohësh. 5. opt. pllakë e posaçme, e vendosur në aparatet fotografike a kinematografike, ku riprodhohen figura, sinjale etj.; ekran. 6. fig. bised. turp, cipë; nder.

pers:

pers,-i m. sh. -ë(t) hist. persian.