Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës papritur
papritur:

paprítur (i, e) mb. që nuk pritet të ndodhë, i befasishëm: sulm i papritur; vdekje e papritur.

papritur:

paprítur,-a (e) f. sh. -a(t) (të) ngjarje a dukuri e papritur: të papriturat e jetës; ndodhi një e papritur.

papritur:

paprítur ndajf. në mënyrë të papritur, papandehur, befas: erdhi u sëmur papritur; papritur e pakujtuar menjëherë.

Të ngjashme:
parritur:

parrítur (i, e) mb. i vogël, i mitur: fëmijë i parritur; bimë të parritura.

paarritur:

paarrítur (i, e) mb. jo i arritur: vepër e paarritur.

pakripur:

pakrípur (i, e) mb. që nuk është kripur; i njomë: djathë i pakripur.