Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës lingthi
lingthi:

língthi ndajf. me ling, zdrënkthi (kryesisht për kafshët e ngarkesës); me ngut, me të shpejtë: kali ecën lingthi; e bëri rrugën lingthi.

Të ngjashme:
cingthi:

cíngthi ndajf. duke kërcyer në ecje me një këmbë, çalakëmbëzi.

tingthi:

tíngthi ndajf. duke u hedhur me një këmbë.

lingëri:

lingërí,-a f. sh. -(të) luftë a përleshje e vogël dhe e shkurtër.

vëngthi:

vëngthi ndajf. bajmakthi; çalthi: kali ecte vëngthi.

vringthi:

vríngthi ndajf. aty për aty, menjëherë; me të shpejtë: u ngrit vringthi.