Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës faqe
faqe:

fáq/e,-ja f. sh. -e(t) 1. secila nga dy anët e tulta të fytyrës së njeriut nga hunda deri te veshi; secila nga dy anët e turirit të kafshëve; bised. fytyrë: mollëzat e faqeve; i pëlcasin faqet është shumë i shëndoshë; s’ka shkuar (s’ka vënë) brisk në faqe është ende i ri e pa përvojë; i morën faqen nuses i hoqën pushin në fytyrë (zakonisht një ditë para martesës); faqe më faqe ngjitur shumë pranë njëri-tjetrit; e tha në faqe (të dikujt) e tha para dikujt, faqeza dikujt; faqe për faqe ballë për ballë; 2. secila nga anët e një sendi, të fletës së një fletoreje, të një libri etj.; pjesa e përparme e kryesore e një ndërtese etj., ballinë, parëse: faqet e kutisë; faqe mali (kodre); gazetë me gjashtëmbëdhjetë faqe; faqja e shtëpisë; i marr faqet trungut faqoj. 3. bised. sipërfaqe; shtresa e sipërme, shtresë: faqja e detit; në faqe të tokës (dheut); e zhduku (e shoi, e fshiu) nga faqja e dheut e shfarosi, e shkatërroi me themel e me rrënjë; i mori faqen gjellës; bakllava me tri faqe. 4. këllëf dysheku a jastëku. 5. fig. pamje, fytyrë: ia ndërruan faqen vendit. 6. fig. bised. kohë sa një vit; koha sa jeton një njeri, brez; libr. pjesë nga jeta e një njeriu ose nga historia e një populli, e një vendi etj., me bëma a me ngjarje të rëndësishme; fletë; epokë: hapi një faqe të re; shkroi një faqe të lavdishme bëri një vepër të lartë që nuk do të harrohet.

Në literaturë:
Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...i tyre ashtu si edhe ai i tekstilit dhe i prodhimeve bujqësore, ishte i lidhur me punën e gruas. Çdo bashkësi neolitike i përgatiste vetë enët sipas nevojave të saj. Ato punoheshin me dorë në forma e madhësi të ndryshme, me faqe të trasha ose të holla, me ose pa 8 ...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Res Albaniae mediae aetatis illustrantia, I). Madje, në këtë vepër, (I, faqe III) pohohet: « Në burimet bizantine të shek. XI Alvanon/Arvanon shenjon krahinat malore, që gjenden ndërmjet Shkodrës, Durrësit, Ohrit dh...

Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...Duke kundruar piramidën që ndërton vasha pranë tij, protagonisti, që mund të quhet alias Anton Pashku, thotë sa vijon në lidhje me shikimin prej së afërmi: „tash e shihsha vetëin nji faqe të saj, vetëm nji faqe, madje vetëm nji pjesë të faqes, të anës kah unë,m adje-madje vetëm nji pjesë të faqes, të anës kah unë, sepse nga ajo afërsi nuk mundsha me pa ma shumë, me e pa tanë atë faqe, tanë atë anë, secilën imtësi të saj"...

Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...meshtylla në pozita të ndryshme ata individë, të cilët nuk kanëtjetër meritë, përpos pse rastësisht kanë lindur në të njëjtënprovincë me bëmirësit e vet apo pse janë rreshkur me tanën të njëjtat rreze të diellit.Kjo do të ishte njëra faqe e provincialistëve dhe e provincializmit dhe kjo faqe, ndoshta, nuk do të ishte aq ezezë sikur provincialistët dhe provincializmi mos ta kishinedhe faqen tjetër akoma më të zezë. Duke e mbështeturmendimin e vet mbi hiperbola, në njërën anë, provincialistidoemos shtrëngohet ta deformojë logjikën objektive nëanën tjetër...

Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...Kësaj radhe, duke folurme gjuhën simbolike të historisë, ai ka realizuar një ide tërëndësishme kombëtare, por njëkohësisht edhe universale:dhuna gjithmonë ka hasur në aso kështjellash të cilat s'kamundur t'i rrënojë kurrë. Në romanin e tij të ri historia ka,pra, dy faqe: faqen e dhunës dhe faqen e mbrojtjes. Prejtij shihet edhe një herë se historia është arenë e topave, qënjeriu vjen duke i përsosur gjithnjë e më shumë dhe e kështjellave, në të cilat ata topa dështojnë...

Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...Mund të vërehet, gjithashtu, se disa kapituj të romanit janë fare të shkurtër, kurse disa kapituj të tjerë janë shumë më të gjatë. Kështu, për shembëll, kapitulli i shtatë ka dyzet e një faqe të plota, ndërsa kapitulli i shtatëmbëdhjetë ka vetëm tri faqe jo të plota. Ndarja e disa episodave të shkurtëra me tri pikat brenda të njëjtit kapitull, që është vetëvetiu një njësi e veçantë rrëfimtare e tërësisë së romanit, po ashtu, është një zgjidhje e mërzitshme, të cilën Elena Kadare dhe disa nga prozatorët tanë të tjerë mund ta përdorin më pak...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Një monedhë bronzi e prerë edhe kjo në punishten e Dyrrahut vërteton plotësisht natyrën historike të personit të Mytilit. Kjo monedhë, e cila ka si simbole kryet e Herakliut në faqe dhe armët karakteristike të këtij heroi (harkun, mëzdragun dhe millin) në shpinë, ndryshon prej prototipit të vet, sepse në vend të nëpunësit monetar të Dyrrahut atë e siglon këtë radhë mbreti Mytil (??S???OS ???????), i cili ka hequr përveç kësaj nga monedha edhe legjendën e qytetit...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Me kalimin e kohës kufijtë e ngushtë të këtyre qendrave u kapërcyen dhe qyteti u shtri nëpër faqet e kodrave. Kur u forcuan ekonomikisht qytetet rrethuan sipërfaqen e re me mure mbrojtëse, duke i zgjatur ato në vijim të mureve ekzistuese të vendbanimit të mëparshëm; muri i poshtëm i qendrës së vjetër u kthye në këtë rast në një mur të brendshëm të tërthortë, që ndante qytetin në dy pjesë: në atë të sipërm - akropolin, dhe në atë përfund tij - qytetin ...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Duke zbritur drejt vitit 230 dalin të dhëna të reja mbi këtë shtet. Megjithëse në vështrimin e parë kjo duket si një periudhë e errët, ajo përbën në vetvete një faqe me shumë interes në historinë ilire. Gjatë gjysmë shekulli, që nga Glaukia deri te Mytili, shteti ilir kishte mundur t’i bënte ballë me sukses agresionit të Kasandrit dhe më pas të Pirros e pasardhësit të tij...

Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...me mjeshtri lëvizjet masive të ushtrisë turke dhe në përshkrimet e tilla vjen në shprehje fuqia asociative e fjalisë metaforikesimbolike, mundësitë e së cilës janë shumë më të mëdha se sa të fjalisë tradicionale realiste. Ndonjëherë me një fjali të vetme metaforikesimbolike ai ka kursyer faqe të tëra si, bie fjala, me rastin e përshkrimit të ushtrisë turke gjatë tërheqjes pas sulmit të parë: „Britmat dhe zhurmat e luftës tani i kish zëvendësuar një zallah...

Të ngjashme:
fare:

fáre ndajf. 1. krejt: u dogj fare; harrova fare; për fare përgjithnjë, përgjithmonë. 2. asnjëherë; aspak: s’e kam parë fare; s’e kuptoi fare. 3. shumë: fare i vogël; fare pak; si mb., shumë budalla, i paaftë, i çuditshëm etj.: qenka fare ai! 4. si pacak. asnjë: s’kishte fare. 5. si pj. krejt: ishte fare i ati.

paqe:

páq/e,-ja f. marrëdhënie të mira pa grindje e pa armiqësi; gjendje pa shqetësime e njeriu a e një mjedisi, qetësi; gjendje e qetë pa luftëra e pa ndeshje: rronin në paqe; ra në paqe u qetësua.

falë:

fal/ë,-aI f. dhuratë: falat e nuses.

falë:

fál/ë,-aII f.1. anat. kyç. 2. vjet. bubëz.

falë:

fálë parafj. (r. rr.) në saje..., për hir..., për shkak...: falë ndihmës së tij.