Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës curulajë
curulajë:

curuláj/ë,-a f. sh. -a(t) shilarës, kolovajzë.

Të ngjashme:
curulatje:

curulátj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

curulat:

curulát kal., -a, -ur e tund në shilarës.

cuklajë:

cukláj/ë,-a f. sh. -a(t) çukë e lartë dhe e zhveshur.