Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës curroj
curroj:

curr/ój kal., -óva, -úar 1. i shkurtoj veshët ose bishtin. 2. edhe fig. ngre veshët përpjetë: curroi veshët. / pës. curróhet v. III.

Të ngjashme:
furroj:

furr/ój kal., -óva, -úar 1. pjek në furrë; pjek aq shumë, sa e djeg. 2. fig. ndez; nxit. / pës. fúrrohet v. III.

qurroj:

qurr/ój kal., -óva, -úar 1. e bëj me qurra; jokal., më bien qurrat. 2. fig. e bëj keq, prish, qullos: e qurroi atë punë.

burgoj:

burg/ój kal., -óva, -úar burgos. / pës. burgóhem.

carrok:

carrók,-u m. sh. -ë(t), edhe si mb., vocërrak.

cërron:

cërr/ón jokal. v. III, -ói, -úar rrjedh nga pak; del si curril: cërron kroi.