Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës curran
curran:

currán,-e mb., edhe si em., curr.

Të ngjashme:
burran:

burrán,-i m. sh. -ë(t) burrë shumë i gjatë; burrë i madh; kund. burrac.

cërran:

cërrán,-i m. sh. -ë(t) vijë uji shumë e vogël, rrem uji.

currak:

currák,-e mb. 1. që i janë prerë degët a drurët (edhe si em.): lis (mal) currak. 2. edhe si em., që e ka leshin të shkurtër ose të paktë; kund. leshtor,-e; që nuk i janë rritur pendët; kund. puplak,-e.

qurran:

qurrán,-e mb., edhe si em., keq. qurrash.

burrac:

burrác,-i m. sh. -ë(t) 1. burrë shumë i shkurtër; burrë i vogël; kund. burran. 2. shpërf. burrec1.