Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës curraket
currakët:

currákët (i, e) mb. që është bërë curr; që i janë prerë degët a drurët.

Të ngjashme:
currak:

currák,-e mb. 1. që i janë prerë degët a drurët (edhe si em.): lis (mal) currak. 2. edhe si em., që e ka leshin të shkurtër ose të paktë; kund. leshtor,-e; që nuk i janë rritur pendët; kund. puplak,-e.

çrrasët:

çrrásët (i, e) mb. që është i thurur rrallë; që i ka pjesët a grimcat të çlirëta; i shkrifët; kund. rrasët (i, e): pëlhurë e çrrasët; dhe i çrrasët.

çrraset:

çrráset vetv. 1. vetv. v. III e çrras. 2. shpërndahet. / pës. çrráset v. III.