Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cungishte
cungishtë:

cungísht/ë,-a f. sh. -a(t) tokë me cungje drurësh.

Të ngjashme:
bungishtë:

bungísht/ë,-a f. sh. -a(t) pyll bungjesh.

gunishte:

gunísht/e,-jaI f. sh. -e(t) gunë e vogël fëmijësh; gunëz.

gunishte:

gunísht/e,-jaII f. sh. -e(t) bot. barishte me gjethe si të ullirit e të mbuluara me push të bardhemë dhe me lule ngjyrëvjollcë.

punishte:

punísht/e,-ja f. sh. -e(t) ndërmarrje e vogël a repart për prodhimin e sendeve të përdorimit të gjerë, të ushqimeve etj.: punishte e mjeteve shkollore; punishte bulmeti; punishtja e pastave.

ngishte:

ngísht/e,-ja f. sh. -e(t) gishtëz.