Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cungët
cungët:

cúngët (i, e) mb. 1. i prerë si cung. 2. fig. i gjymtë, me cen; i mangët: punë e cungët.

Të ngjashme:
cungël:

cúng/ël,-la f. sh. -la(t) cung i vogël.

gungët:

gúngët (i, e) mb. që është si gungë; që është me gungë: dru (lis) i gungët; vend i gungët; kurriz i gungët.

cungë:

cúng/ë,-a f. sh. -a(t) 1. dele a dhi me bisht të prerë ose me brirë të shkurtër. 2. mishi i dhëmbëve përpara se të dalin dhëmbët e qumështit; trysat.

cungal:

cungál,-i m. sh. -ë(t) 1. dru i shkurtër, që vihet pingul mbi trarët për të mbajtur çatinë; baballëk: cungali i parë. 2. hell i shkurtër e i trashë akulli.

cungel:

cungél,-e mb. cung.