Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cullnisht
cullnisht:

cullnísht ndajf. si fëmijët e vegjël.

Të ngjashme:
cubnisht:

cubnísht ndajf. si cubat; kusarisht, pabesisht.