Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cullnisht
cullnisht:

cullnísht ndajf. si fëmijët e vegjël.

Të ngjashme:
cubnisht:

cubnísht ndajf. si cubat; kusarisht, pabesisht.