Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cuboj
cuboj:

cub/ój kal., -óva, -úar i pres majën, e shkurtoj: cuboj bimët (flokët). / pës. cubóhet v. III.

Të ngjashme:
cubnoj:

cubn/ój kal., -óva, -úar kusaroj.

tuboj:

tub/ój kal., -óva, -úar 1. mbledh në grup disa njerëz; mbledh në një vend diçka, e vë grumbull. 2. jokal. tubohem: tuboi gjithë katundi.

çudoj:

çud/ój kal., -óva, -úar përçudnoj.

çupoj:

çup/ój kal., -óva, -úar cungoj: i çupoi degët. / pës. çupóhet v. III.

bukoj:

buk/ój kal., -óva, -úar 1. i jap dikujt të hajë, ushqej; / jokal. ha bukë. 2. fig. shkoj mirë me dikë.