Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cubak
cubak:

cubák,-u m. sh. -ë(t) kallamishte; kërcu.

cubak:

cubák,-e mb. 1. cub. 2. fig. fatpadalë, fatprerë (për vajzat).

Të ngjashme:
cuban:

cubán,-e mb. 1. cub: qen cuban. 2. fig. mospërf. që mban rroba të shkurtra: çikë cubane.

cubar:

cubár,-i m. sh. -ë(t) ai që shkon pas femrave, gruar.

rubak:

rubák,-e mb., edhe si em., që i ka rënë leshi (për bagëti të imët).

çunak:

çunák,-u m. sh. -ë(t), edhe fig., mospërf. bised. çun i vogël, çilimi, kalama: punë çunakësh.