Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës crogë
crogë:

cróg/ë,-a f. sh. -a(t) vend i zhveshur nga drurët; rogë.

Të ngjashme:
crog:

crog kal., -a, -ur 1. e zhvesh një vend nga drurët. 2. i heq qimet; i rrjep pendët.

crogët:

crógët (i, e) mb. 1. i zhveshur nga drurët: mal i crogët. 2. që i kanë rënë qimet a flokët; i rrjepur.

drogë:

dróg/ë,-a f. sh. -a(t) farm. lëndë me efekt fiziologjik kur futet në trup; bar i përgatitur për qetësim, për dehje, për gjumë etj.; lëndë që përdoret, shpesh fshehtas, për efektet e saj narkotike e stimiluese: drogë mjekësore; lufta kundër drogës.

rrogë:

rróg/ë,-a f. sh. -a(t) 1. të hollat që i paguhen rregullisht një punonjësi: rroga bazë, rrogë jetike (vjet.) shpërblimi që i jepej dikujt për gjithë jetën për shërbime të caktuara; i ecën rroga (bised.) paguhet rregullisht; i ngritën (i ulën, i prenë) rrogën; hyri në rrogë (bised.) hyri në punë. 2. pagesa që merr një shërbyes a një bari për një afat të gjatë: hyri në rrogë te dikush u pajtua në punë te dikush.

crogem:

crógem vetv. e crog. / pës. crógem.