Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës copit
copit:

copít kal. dhe jokal., -a, -ur bised. ha shumë, llup.

Sinonime / Të përafërta:
llup
Të ngjashme:
capit:

capít kal., -a, -ur çapit. / pës. capítet v. III.

topit:

topít (topís) kal., -a, -ur 1. mpij tehun e një prese; çmpreh: e topiti sëpatën (thikën). 2. i pres dikujt forcat, hovin etj.; e bëj të tërhiqet, e frenoj; v. III (me trajtë të shkurtër përemërore) më lodh; më plogështon (gjumi etj.): e topiti fëmijën.

çapit:

çapít (çapís)I jokal., -a, -ur bised. eci ngadalë dhe i pasigurt (për fëmijën); hedh hapat e parë; mezi hedh hapat, mezi eci; kal. hap këmbën ngadalë ose me vështirësi.

çapit:

çapít (çapís)II kal., -a, -ur 1. përtyp, çap. 2. shkrifëroj tokën a thyej plisat me çap.. / pës. çap.tet v. III.

çokit:

çokít (çokís) kal., -a, -ur 1. edhe jokal., çokas. 2. çukit: çokit arrat (vezën); çokit tokën i prish koren; prashit. / pës. çokítet v. III.