Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës copetor
copëtor:

copëtór,-i m. sh. -ë(t) çapë me dy veshë për të copëtuar plisat.

Të ngjashme:
capëtor:

capëtór,-i m. sh. -ë(t) çapëtor.

copëtoj:

copët/ój kal., -óva, -úar 1. e ndaj, e thyej a e gris në shumë copa, e bëj copë-copë; / fig. e ndaj diçka në pjesë me të tjerët. 2. e plagos, e vras keq, e dërrmoj: e copëtoi këmbën (dorën).

copëtore:

copëtór/e,-ja f. sh. -e(t) fidanishte ku mbillen kalema a pipa pemësh, që të lëshojnë rrënjë për shumëzim.

copëzor:

copëzór,-e mb. gjeol. që përbëhet prej copash; që është ndarë në copa: material copëzor.

copatar:

copatár,-e mb. coparak.