Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës copeloj
copëloj:

copël/ój kal., -óva, -úar copëtoj.

Të ngjashme:
cokëloj:

cokël/ój kal., -óva, -úar ashkëloj. / pës. cokëlóhet v. III.

copëtoj:

copët/ój kal., -óva, -úar 1. e ndaj, e thyej a e gris në shumë copa, e bëj copë-copë; / fig. e ndaj diçka në pjesë me të tjerët. 2. e plagos, e vras keq, e dërrmoj: e copëtoi këmbën (dorën).

copëzoj:

copëz/ój kal., -óva, -úar ndaj në copa a në pjesë të vogla: copëzoj pronat. / pës. copëzóhet v. III.

kopiloj:

kopil/ój jokal., -óva, -úar thjesht. dredhoj, shpëtoj me dinakëri.

modeloj:

model/ój kal., -óva, -úar bëj modelin e diçkaje: modeloj bustin e Skënderbeut. / pës. modelóhet v. III.