Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës copëloj
copëloj:

copël/ój kal., -óva, -úar copëtoj.

Të ngjashme:
cokëloj:

cokël/ój kal., -óva, -úar ashkëloj. / pës. cokëlóhet v. III.

copëtoj:

copët/ój kal., -óva, -úar 1. e ndaj, e thyej a e gris në shumë copa, e bëj copë-copë; / fig. e ndaj diçka në pjesë me të tjerët. 2. e plagos, e vras keq, e dërrmoj: e copëtoi këmbën (dorën).

copëzoj:

copëz/ój kal., -óva, -úar ndaj në copa a në pjesë të vogla: copëzoj pronat. / pës. copëzóhet v. III.

çapëloj:

çapël/ój kal., -óva, -úar 1. e shqyej duke e tërhequr fort nga të dyja anët; hap fort: e çapëloi degën (mishin); e çapëloi gojën. 2. kapërcej me vrull: e çapëloi hendekun.

çokëloj:

çokël/oj kal., -óva, -úar copëtoj; thërrmoj: e çokëloi gurin. / pës. çokëlóhet.