Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cokat
cokat:

cokát (cokás) kal., -a, -ur 1. mpreh kosën ose gurin e mullirit, kalit me çekan, e gdhend pak; i bëj një kllapë: e cokati me brisk. 2. fig. çmend.

cokë:

cók/ë,-a f. sh. -a(t) det. pjesa e spirancës që zë në fundin e detit.

Sinonime / Të përafërta:
çmend
Të ngjashme:
cikat:

cikát jokal. v. III, -i, -ur ushton, jehon: më cikat veshi.

cokan:

cokán,-i m. sh. -a(t) majë e mprehtë guri.

çokar:

çokár,-i m. sh. -ë(t) i vogli i buallicës, kotorr.

çokas:

çok/ás kal., -íta, -ítur 1. edhe jokal., i bie çokut të portës; trokas. 2. përpjek një send me një tjetër: i çokitën gotat (vezët). / pës. çokítet v. III.