Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cofet
cofe:

cóf/e, -ja f. sh. -e(t).

cofët:

cófët (i, e) mb. i ngordhur; ngordhalaq.

cofët:

cófët ndajf. ngordhët.

cof:

cof,-i m. sh. -ë(t) cofëtinë, ngordhësirë.

Të ngjashme:
cokat:

cokát (cokás) kal., -a, -ur 1. mpreh kosën ose gurin e mullirit, kalit me çekan, e gdhend pak; i bëj një kllapë: e cokati me brisk. 2. fig. çmend.

copit:

copít kal. dhe jokal., -a, -ur bised. ha shumë, llup.