Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cofët
cofët:

cófët (i, e) mb. i ngordhur; ngordhalaq.

cofët:

cófët ndajf. ngordhët.

cof:

cof,-i m. sh. -ë(t) cofëtinë, ngordhësirë.

Sinonime / Të përafërta:
ngordhalaq
ngordhët
Të ngjashme:
cokat:

cokát (cokás) kal., -a, -ur 1. mpreh kosën ose gurin e mullirit, kalit me çekan, e gdhend pak; i bëj një kllapë: e cokati me brisk. 2. fig. çmend.

copit:

copít kal. dhe jokal., -a, -ur bised. ha shumë, llup.

sofat:

sofát,-i m. sh. -ë(t) [sofá,-ja f. sh. -(të)] 1. vend për të ndenjur përpara portës së shtëpisë, zakonisht i ngritur me gurë të mëdhenj; vend i ngritur si prag për të vënë diçka etj.: rrinin në sofat; sofati i qilarit të bulmetit. 2. nim i shtruar me minder; minder.