Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ckurre
ckurrë:

ckúrr/ë,-a f. barku i keq, lëbarke: e zuri ckurra.

Sinonime / Të përafërta:
lëbarke
Të ngjashme:
kurrë:

kúrrë ndajf. asnjëherë, në asnjë kohë; askurrë: kurrën e kurrës asnjëherë (për të përforcuar mohimin); më mirë vonë se kurrë (fj. u.).

cakorre:

cakórr/e,-ja f. sh. -e(t) sëpatë e vogël, latore.

cokure:

cokúr/e,-ja f. sh. -e(t) zool. koce.

shkurre:

shkúrr/e,-ja f. sh. -e(t) bot. bimë e ulët me kërcell të drunjtë, që degëzohet që në rrënjë; vend me bimë të tilla; shkurrishtë.

tkurrem:

tkúrrem vetv. 1. v. III e tkurr1. 2. zvogëlohem; rrëgjohem; mblidhem: është tkurrur (nga pleqëria); tkurren muskujt. / pës. tkúrrem.