Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cjapor
cjapor:

cjapór,-i m. sh. -ë(t) cjap me brirë të drejtë përpjetë.

Të ngjashme:
cjapok:

cjapók,-u m. sh. -ë(t) kec; cjap i vogël.

cjapos:

cjapós kal., -a, -ur keq. e dobësoj dhe e shëmtoj dikë.

capor:

capór,-i m. sh. -ë(t) çapëI.

fjalor:

fjalór,-i m. sh. -ë(t) 1. libër me fjalët e një gjuhe ose me termat e një fushe të shkencës, të teknikës e të kulturës, që renditen zakonisht alfabetikisht dhe shpjegohen ose përkthehen në një gjuhë tjetër: fjalor shpjegues (terminologjik, etimologjik, drejtshkrimor); fjalor i filozofisë; fjalor dygjuhësh (shumëgjuhësh). 2. nj. gjuh. leksik: ka fjalor të pasur (dikush).

gjator:

gjatór,-e mb. 1. që vjen i gjatë a që shtrihet mjaft në gjatësi: fushë gjatore. 2. kokërrgjatë: kumbull gjatore.