Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës civil
civil:

civíl,-e mb. 1. drejt. që lidhet me gjendjen dhe me të drejtat ligjore të qytetarëve në një shtet; që siguron të drejtën qytetare; që lidhet me qytetarin, i qytetarit: të drejtat civile të drejtat që shteti u njeh qytetarëve; kodi civil akt ligjor, në të cilin janë paraqitur normat e marrëdhënieve pasurore e vetjake ndërmjet shtetasve ose institucioneve qeveritare; gjendja civile gjendja juridike vetjake e familjare e një njeriu; zyra e gjendjes civile zyrë ku regjistrohen lindjet, martesat dhe vdekjet. 2. libr. që është tipar dallues i njeriut të lirë e me të drejta të plota në shoqëri a në shtetin e vet; që përshkohet nga ideja për të mirën e shoqërisë; qytetar: detyrë civile; guxim civil. 3. që nuk ka të bëjë me ushtrinë a me ushtarakët: rroba (veshje) civile; spitali civil. 4. që nuk është fetar a kishtar; që nuk bëhet në kishë; kund. fetar; kishtar: martesë civile.

Të ngjashme:
çivit:

çivít,-i m. lëndë si pluhur me ngjyrë të kaltër të errët, që përdoret për të ngjyrosur ose për të lyer; ngjyra e kësaj lënde.

çivi:

çiví,-a f. sh. -(të) menteshë.

cibël:

cíb/ël,-la f. sh. -la(t) sternë: ujë cible.

cifël:

cíf/ël,-la f. sh. -la(t) copë e vogël, e hollë ose me majë të mprehtë, që shkëputet nga një send i fortë: cifël guri (xhami); cifël druri spicë; cifël predhe.

cikël:

cík/ël,-li m. sh. -le(t) 1. varg i plotë dukurish ose shndërrimesh, që përsëriten rregullisht brenda një kohe të caktuar; koha kur kryhen e përsëriten këto dukuri e shndërrime: cikël i plotë (i mbyllur); cikël vjetor; cikli i prodhimit. 2. varg njohurish, veprash letrare etj., që sipas përmbajtjes formojnë një tërësi më vete; rrethi i njohurive të mësimit, që jepen në shkollë sipas ndarjes në vite: cikël vjershash (këngësh, tregimesh); cikli i kreshnikëve; cikël leksionesh (ligjëratash); klasat e ciklit të ulët.