Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës citat
citat:

citát,-i m. sh. -e(t) pjesë e shkurtër e fjalë për fjalë e një teksti të shkruar a e thënies së dikujt.

citë:

cít/ë,-a f. sh. -a(t) 1. kunj i hollë druri, pykëz e hollë; edhe fig. spicë: cita e kularit; fut cita. 2. shtizë e hollë çorapesh; grep i hollë për të qëndisur.

Të ngjashme:
cijat:

ciját jokal., -a, -ur nxjerr një zë të hollë e të zgjatur; pingëron: cijatin minjtë (zogjtë); cijatin fëmijët; cijatin rrotat e qerres.

cikat:

cikát jokal. v. III, -i, -ur ushton, jehon: më cikat veshi.

citas:

cítas (cítazi) ndajf. me shtrëngim të madh, me zor; ngjeshur.

çitak:

çiták,-e mb., edhe si em. 1. i shëmtuar në trup. 2. fig. dorështrënguar.