Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cirle
cirlë:

círl/ë,-a (cërl/ë,-a) f. sh. -a(t) zool. mëllenjë e murrme e me pika të çelëta; cirlë fushe mullibardhë.

Të ngjashme:
curle:

cúrl/e,-ja f. sh. -e(t) muz. surle.

cirkë:

círk/ë,-a (cërk/ë,-a) f. sh. -a(t) 1. pikë e vogël uji a e një lëngu tjetër, spërkë, stërpikë: cirkë gjaku; cirkë balte (gëlqereje); cirka shpon gurin (fj. u.). 2. pikël në një pëlhurë, në pendët e shpendëve ose mbi një send: pulë me cirka; shami me cirka; mollë me cirka.

cirë:

cír/ë,-a f. sh. -a(t) 1. lëvorja e drurit. 2. trung pa degë.

çile:

çíl/e,-jaI f. sh. -e(t) 1. gunë e hirtë. 2. kryes. sh. thinjë: i kanë dalë çilet.

çile:

çíl/e,-jaII f. sh. -e(t) shkul penjsh: çile liri (pambuku).