Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cirkuit
cirkuit:

cirkuít,-i m. sh. -e(t) 1. fiz. qark. 2. sport. pistë e rrumbullakët për gara automobilistike.

Sinonime / Të përafërta:
qark
Të ngjashme:
cirkuar:

cirkúar (i, e) mb. që është cirkuar.

cirkat:

cirkát (cërkát) jokal., -a, -ur cirkoj.

cirkim:

cirkím,-i m. veprimi sipas foljeve.

çarkut:

çárkut (i, e) mb. fare i ri, që sapo është prodhuar: pushkë e çarkut; velenxë e çarkut.