Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cirkoje
cirkojë:

cirkój/ë,-a f. sh. -a(t) cirkatë.

Të ngjashme:
cirkoj:

cirk/ój (cërk/ój) kal., -óva, -úar 1. e bëj me cirka, spërkat: më cirkoi me baltë. 2. mjel deri në pikën e fundit, shkrënd. 3. jokal. v. III bie pika-pika, pikon: cirkon shiu (çatia).

cirkatje:

cirkátj/e,-a f. sh. -e(t) 1. cirkim. 2. pikë e vogël e diçkaje; cirkë.

cirkohem:

cirkóhem vetv. e cirkoj: po hëngre me foshnjat, do të cirkohesh (fj. u.). / pës. cirkóhem.

cikoj:

cik/ój kal., -óva, -úar 1. prek lehtë, cek. 2. fig. ngacmoj, thumboj: e cikoi keq. / pës. cikóhem.

cikje:

cíkj/e,-a f. -e(t) veprimi sipas foljes.