Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cirkalarme
cirkalarmë:

cirkalármë (cërkalármë) mb., edhe si em., pikalarmë, pikalor.

Të ngjashme:
çikalarmë:

çikalármë mb. pikalarmë.

pikalarmë:

pikalárm/ë,-e mb. që ka pika në trup, pikalosh: pulë pikalarme.