Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cirilëng
cirilëng:

cirilëng,-u m. 1. shëllirë e holluar dhjathi. 2. fig. ai që nuk ka sjellje të mirë në shoqëri.

Të ngjashme:
spirilëng:

spirilën/g,-gu m. sh. -gje(t) keq. lëngëtyrë.

çirilingë:

çirilíng/ë,-a f. sh. -a(t) zool. bishtatundës.