Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cipull
cipull:

cípu/ll,-lliI m. sh. -j(t) etnogr. vel i hollë që i hidhet nuses në kokë; napë.

cipull:

cípu/ll,-lliII m. sh. -j(t) fik me kokrra gjatoshe, cipëholla e të kuqërreme; patëllxhanës.

Të ngjashme:
qipull:

qípu/ll,-lli m. sh. -j(t) mit. xhind.

cakull:

cáku/ll,-lli m. sh. -j(t) cakë.

cecull:

cécu/ll,-lli m. sh. -j(t) çekiç farkëtarësh me majë të mprehtë për të prerë hekurin e nxehtë.

cingull:

cíngu/ll,-lli m. sh. -j(t) fik i vonë, me kokrra të bardha e të vogla.