Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ciptas
ciptas:

cíptas (cíptazi) ndajf. përciptas.

Sinonime / Të përafërta:
përciptas
Të ngjashme:
citas:

cítas (cítazi) ndajf. me shtrëngim të madh, me zor; ngjeshur.

çiftas:

çíftas (çíftazi) ndajf. çift.

çiltas:

çíltas (çíltazi) ndajf. 1. haptas, hapur: ia tha çiltas. 2. çiltërisht: foli çiltas.

haptas:

háptas (háptazi) ndajf. hapur3; kund. fshehtas (fshehtazi).

rriptas:

rríptas ndajf. shumë pjerrtas, rripë.