Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cipezi
cipëzi:

cipë/zí,-zézë mb., edhe si em., lëkurëzi.

Sinonime / Të përafërta:
lëkurëzi
Të ngjashme:
cipëz:

cípëz,-a f. sh. -a(t) cipë e vogël; membranë.

qimezi:

qime/zí,-zézë mb., edhe si em., me qime të zeza (për kafshët dhe për njerëzit); flokëzi; kund. qimebardhë.

cilësi:

cilësí,-a f. sh. -(të) 1. edhe filoz., veti thelbësore, që e dallon dikë a diçka nga një tjetër dhe që na jep mundësi ta njohim e ta vlerësojmë; shkalla e lartë e vlerës ose e dobisë së një sendi, të një veprimi etj.: cilësi trupore (morale); cilësi racore; cilësitë e njeriut (e tokës, e grurit); treguesit e cilësisë; cilësia dhe sasia. 2. drejt. detyra a funksioni i një njeriu, zakonisht për një kohë dhe për një rast të caktuar: në cilësinë e dëshmitarit (e paditësit).

çikëni:

çikëní,-a f. vajzëri, çupëri.

çipërr:

çíp/ërr,-rra f. sh. -rra(t) karthje.