Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cipal
cipal:

cipál,-i m. sh. -e(t) 1. spicë shumë e hollë dhe e gjatë druri, cifël; copëz e hollë e një sendi, fije: s’mbahet shtëpia me cipal (fj. u.). 2. si mb. fig. shumë i hollë e i brishtë, fare i dobët: u bë cipal. 3. si ndajf. shumë: cipal i hollë (i dobët).

Sinonime / Të përafërta:
cifël
fije
shumë
Të ngjashme:
capak:

capák ndajf. ca, ndopak; paksa: piu capak.

capan:

capá/n,-ni m. sh. -j(të) 1. capë e madhe; capë. 2. litari i samarit që lidh barrën.

cepas:

cépas (cépazi) ndajf. nga njëri cep tek tjetri; cep më cep, kudo: i lëviz gurët cepazi.

cibël:

cíb/ël,-la f. sh. -la(t) sternë: ujë cible.

cicar:

cicár,-i m. sh. -ë(t) zool. cinxami.