Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cinxami
cinxami:

cinxamí,-u m. sh. -nj(të) zool. zog shumë i vogël, i ngjashëm me trumcakun, që rri nëpër ferra; çerr, ferrak.

Të ngjashme:
cingali:

cingalí,-a f. sh. -(të) këmbëza e armës: rri në cingali rri gjithnjë gati.