Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cinxëron
cinxëron:

cinxër/ón jokal. v. III, -ói, -úar këndon (për gjinkallën).

Të ngjashme:
cingëroj:

cingër/ójI jokal., -óva, -úar mërdhij shumë.

cingëroj:

cingër/ójII jokal., -óva, -úar 1. nxjerr zë të hollë, të zgjatur e si të çjerrë; kuis, pingëron (për kafshët e për kandrrat); qaj me zë të hollë e vajtues (për fëmijët). 2. fig. ankohem, qahem. 3. më kumbon në veshë një tingull i hollë e i zgjatur.

pingëron:

pingër/ón jokal. v. III, -ói, -úar cicëron; më fishkëllen (për veshin): pingëron zogu; pingëronte zana (mit.).

cinxërim:

cinxërím,-i m. 1. veprimi sipas foljes. 2. cinxërimë.

cinxër:

cínx/ër,-ri m. sh. -ra(t) 1. zool. gjinkallë: flet si cinxër s’pushon së foluri. 2. zool. bulkth. 3. fig. ai që flet pa pushim dhe kot.