Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cinxërimë
cinxërimë:

cinxërím/ë,-a f. sh. -a(t) kënga e gjinkallës.

Të ngjashme:
cinxërim:

cinxërím,-i m. 1. veprimi sipas foljes. 2. cinxërimë.

cingërimë:

cingërím/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. të ftohtë i madh e i thatë, acar; ngrica e dimrit. 2. dridhje nga të ftohtët, mornica: kam (më shkojnë) cingërima.

cingërimë:

cingërím/ë,-aII f. sh. -a(t) 1. zë i hollë, i zgjatur dhe si i çjerrë; të qarët e një kafshe, kuitje, pingërimë. 2. kumbim i hollë e i zgjatur në veshë; tringëllimë.

cingëlimë:

cingëlím/ë,-a f. sh. -a(t) cingare.

cingërimtë:

cingërímtë (i, e) mb. shumë i ftohtë; i ngrirë; i acartë e i kthjellët: mot i cingërimtë.