Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cinizëm
cinizëm:

ciníz/ëm,-mi m. 1. filoz., hist. doktrinë filozofike në Greqinë e vjetër, që shpërfillte zakonet, normat shoqërore e kulturën dhe predikonte kthimin në gjendjen primitive e asketizmin. 2. qëndrim shpërfillës e tallës kundrejt normave morale e zakoneve shoqërore; qëndrim i vrazhdë e i pacipë.

Të ngjashme:
carizëm:

caríz/ëm,-mi m. hist. regjimi i carit; monarki absolute me carin në krye.

hipizëm:

hipíz/ëm,-mi m. sport. garë me kuaj.

lirizëm:

liríz/ëm,-mi m. let., art. të qenët lirik; karakteri lirik i një vepre, përmbajtja lirike.

monizëm:

moníz/ëm,-mi m. 1. filoz. doktrinë sipas së cilës bota dhe të gjitha dukuritë kanë vetëm një fillesë a një bazë; kund. dualizëm. 2. libr. sistem politik e shoqëror që pranon udhëheqjen e shtetit dhe përbërjen e qeverisë vetëm nga një parti; ideologji ose pikëpamje që mbështet një sistem të tillë; kund. pluralizëm.

çinim:

çiním,-i m. veprimi sipas foljes.