Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cinik
cinik:

ciník,-u m. sh. -ë(t) 1. ithtar i cinizmit; ai që sillet e vepron me cinizëm. 2. mb. që lidhet me cinizmin a me cinikun, i cinizmit a i cinikut; mospërfillës, përbuzës: qëndrim cinik; buzëqeshje cinike.

Të ngjashme:
cilik:

cilí/k,-ku m. sh. -qe(t) bised. përrua i vogël; rrëke.

çinim:

çiním,-i m. veprimi sipas foljes.

banik:

baník,-e mb. që mbahet përditë; i përdorur, i vjetruar: veshje banike.

cabik:

cabík,-u m. sh. -ë(t) krahin. 1. petës. 2. pjesë trungu të hollë; cubak.

calik:

calík,-u m. sh. -ë(t) 1. kacek, shakull: caliku i farkëtarit. 2. trastë e vogël lëkure, për barinj. 3. tek. oxhaku i minierës.