Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingthi
cingthi:

cíngthi ndajf. duke kërcyer në ecje me një këmbë, çalakëmbëzi.

cingth:

cingth,-i m. sh. -a(t) 1. cingël. 2. hekur në majën e boshtit të mullirit të blojës, ku mbështetet e vjen rrotull guri i sipërm.

Të ngjashme:
lingthi:

língthi ndajf. me ling, zdrënkthi (kryesisht për kafshët e ngarkesës); me ngut, me të shpejtë: kali ecën lingthi; e bëri rrugën lingthi.

tingthi:

tíngthi ndajf. duke u hedhur me një këmbë.

cimbthi:

címbthi ndajf. pisk; shtrënguar: e kapi cimbthi.

cingali:

cingalí,-a f. sh. -(të) këmbëza e armës: rri në cingali rri gjithnjë gati.