Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingorte
cingortë:

cingórtë (i, e) mb. i akullt, i cingërimtë: ujë i cingortë.

Të ngjashme:
cingore:

cingór/e,-ja f. sh. -e(t) enë cingoje.

cingare:

cingár/e,-ja f. sh. -e(t) zile a këmborë e vogël: më mbeti cingare më mbeti si barrë.

cingor:

cingór,-i m. acar, cingërimë; cipë e hollë a hell akulli.

çingerre:

çingérre(-t) f. sh. rrënjët e misrit mbi tokë.

cingonë:

cingón/ë,-a f. sh. -a(t) gajde; pipëz, curle.