Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingor
cingor:

cingór,-i m. acar, cingërimë; cipë e hollë a hell akulli.

Sinonime / Të përafërta:
acar
cingërimë
Të ngjashme:
cingore:

cingór/e,-ja f. sh. -e(t) enë cingoje.

cingo:

cíngo,-ja f. sh. -(t) fletë e hollë prej metali të smaltuar, që përdoret për të bërë enë të ndryshme; enë prej flete të tillë.

cangër:

cángër mb. i fortë, i ngurtë; i ndenjur, bajat: bukë cangër.

censor:

censór,-i m. sh. -ë(t) 1. hist. ai që bënte censin në Romën e lashtë. 2. ai që bën censurën.

cingalor:

cingalór,-e mb., edhe si em., i thatë e i dobët: grua cingalore.