Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cingeris
cingëris:

cingërís kal., -a, -ur 1. ngacmoj me dorë a shpoj me diçka; e trazoj që të ecë a të lëvizë nga vendi; përpjek a shkrep urët e zjarrit. 2. fig. ngacmoj, thumboj: ia cingërisi nervat.

Të ngjashme:
cingaris:

cingarís kal., -a, -ur fërgoj derisa të skuqet fort e të thahet; skuq: cingaris qepët.

cingërim:

cingërím,-i m. 1. veprimi sipas foljes. 2. cingërimë.

cingërim:

cingërim,-i m. 1. veprimi sipas foljes. 2. cingërimë.

cingëri:

cingërí,-a f. sh. -(të) grindje për çikërrima, gërnjë.

cingëliq:

cingëlíq,-e mb., edhe si em., shumë i dobët e i hequr.