Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingellon
cingëllon:

cingëll/ón jokal. v. III, -ói, -úar nxjerr tingull të hollë, tringëllon: cingëllon cingarja.

Të ngjashme:
tingëllon:

tingëll/ón jokal., -ói, -úar 1. lëshon tingull kur e godasim; nxjerr tinguj një vegël muzikore kur i biem; kumbon në ajër (për tinguj të ndryshëm); bën ose nxjerr një zë si tingëllim: më tingëllon veshi. 2. edhe fig., shfaqet a del ashtu si na pëlqen ose jo, jep një mbresë a një ndjenjë të caktuar; bën një përshtypje: kjo fjalë tingëllon bukur; ajo që bëre, tingëllon keq; tingëllon me dashuri (me dhembshuri).

cungëlloj:

cungëll/ój (cungull/ój) kal., -óva, -úar cungoj. / pës. cungëllóhet v. III.

hingëlloj:

hingëll/ój jokal., -óva, -úar hingëllij.

tingëllor:

tingëllór,-e mb. tingëllues.

cingëllim:

cingëllím,-i m. sh. -a(t) 1. veprimi sipas foljes. 2. cingëllimë.