Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingaris
cingaris:

cingarís kal., -a, -ur fërgoj derisa të skuqet fort e të thahet; skuq: cingaris qepët.

Sinonime / Të përafërta:
skuq
Të ngjashme:
cingëris:

cingërís kal., -a, -ur 1. ngacmoj me dorë a shpoj me diçka; e trazoj që të ecë a të lëvizë nga vendi; përpjek a shkrep urët e zjarrit. 2. fig. ngacmoj, thumboj: ia cingërisi nervat.

cingarisem:

cingarísem vetv. fig. ia dal në krye, bëj si bëj. / pës. cingaríset v. III.

cingarisje:

cingarísj/e,-a f. veprimi sipas foljeve.

cingarisur:

cingarísur (i, e) mb. që është cingarisur.

cingërim:

cingërím,-i m. 1. veprimi sipas foljes. 2. cingërimë.