Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingali
cingali:

cingalí,-a f. sh. -(të) këmbëza e armës: rri në cingali rri gjithnjë gati.

Të ngjashme:
cingalor:

cingalór,-e mb., edhe si em., i thatë e i dobët: grua cingalore.

cingare:

cingár/e,-ja f. sh. -e(t) zile a këmborë e vogël: më mbeti cingare më mbeti si barrë.

cingaris:

cingarís kal., -a, -ur fërgoj derisa të skuqet fort e të thahet; skuq: cingaris qepët.

cingëliq:

cingëlíq,-e mb., edhe si em., shumë i dobët e i hequr.

cingëri:

cingërí,-a f. sh. -(të) grindje për çikërrima, gërnjë.