Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingëlthi
cingëlthi:

cíngëlthi ndajf. mënyrë të luajturi me shkop e cingël.

Të ngjashme:
pingulthi:

pingúlthi ndajf. pingul; kryengulthi.

cingthi:

cíngthi ndajf. duke kërcyer në ecje me një këmbë, çalakëmbëzi.