Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cingëliqe
cingëliqe:

cingëlíq/e,-ja f. sh. -e(t) cingare e vogël.

cingëliq:

cingëlíq,-e mb., edhe si em., shumë i dobët e i hequr.

Të ngjashme:
cingëlimë:

cingëlím/ë,-a f. sh. -a(t) cingare.

cingëlane:

cingëlán/e,-ia f. sh. -e(t), edhe si mb., grua që zbukurohet me xhingla, pispillaqe.

cingëlore:

cingëlór/e,-ja f. sh. -e(t) 1. varg me cingla e stoli të ndryshme që mbahet në qafë. 2. dyqan çikërrimash.

cingëlim:

cingëlím,-i m. veprimi sipas foljeve.