Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cimoce
cimocë:

cimóc/ë,-a f. sh. -a(t) ndrizë.

Të ngjashme:
cicole:

cicól/e-ja f. sh. -e(t) furrik; veza e furrikut.

cilore:

cilór/e,-ja f. sh. -e(t) mbulesë tryeze.

bimore:

bimór,-e, -ja f. sh. -e(t) tokë me bimë bujqësore.

cimbje:

címbj/e,-a f. pickim, thumbim.

cime:

cím/e,-ja f. sh. -e(t) zool. 1. cironkë. 2. gjuhcë.